Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu konkursu Nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 w ramach OP 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż na wniosek Instytucji Pośredniczącej Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 9 maja 2017 roku wyraził zgodę na wydłużenie terminu składania wniosków do dnia 31 maja 2017 roku (zamiast do 15 maja br.) dla konkursu Nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 w ramach OP 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Dokumentacja konkursowa przedmiotowego konkursu wymagała zmian, ponieważ przed jego ogłoszeniem zmieniły się Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 i przed rozpoczęciem naboru wniosków należało dostosować regulamin do obecnie obowiązujących wymogów. Wobec tego, wydłużenie terminu składania wniosków umożliwi potencjalnym beneficjentom zapoznanie się ze zmienionymi zasadami konkursu.