Przejdź do komentarzy

Wydłużenie naboru wniosków dla trwającego konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

19 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla trwającego konkursu Nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 1-  Gospodarka i innowacje, Działania 1.4 – Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałania 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. Termin składania wniosków o dofinansowanie ulega wydłużeniu do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Regulamin