Przejdź do komentarzy

Wydłużenie terminu naboru konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra.

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2016 roku, na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry, Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o wydłużeniu naboru do 31 października 2016 roku dla konkursu nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu - ZIT Zielona Góra, I Typ: Ochrona  i udostępnianie zasobów przyrodniczych oraz II Typ: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione.