Przejdź do komentarzy

Wstępna weryfikacja wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08K01/17

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08K01/17 uprzejmie informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych piętnaście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 667 187,55 zł.

 


Załączniki:
Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie wstępnej weryfikacji w ramach konkursu RPLB.08.01.01-IZ.00-08K01/17.