Przejdź do komentarzy

Wstępna weryfikacja wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18

Szanowni Państwo,                                              

w związku z zakończeniem wstępnej weryfikacji wniosków w ramach konkursu RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/18 poinformujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych dziewięć wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 12 470 567,96 zł.

Zobacz konkurs