Przejdź do komentarzy

WSPÓŁPRACA W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH Zielona Góra , 12 -13 maja 2016

Ministerstwo Rozwoju oraz miasto Zielona Góra zapraszają przedstawicieli władz samorządowych, podmiotów realizujących ZIT, instytucji zarządzających projektami operacyjnymi oraz partnerów społeczno – gospodarczych na konferencję, której celem jest wymiana poglądów, doświadczeń na temat współpracy samorządów w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Konferencja jest podsumowaniem efektów jakie przyniosła realizacja konkursów dotacji na wsparcie obszarów miejskich, realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Uczestnicy zapoznają się z przykładami dobrych praktyk współpracy międzygminnej m.in. w obszarze funkcjonalnym miasta Monachium oraz doświadczeniami polskich miast. Wezmą także udział w dwóch panelach dotyczących form instytucjonalnych partnerstw w Polsce oraz budowania relacji partnerskich i realizacji projektów zintegrowanych.

Na zakończenie konferencji zaplanowano zwiedzanie miasta Zielona Góra oraz wizytę w Centrum Nauki Keplera (Planetarium Wenus).

Konferencja odbywa się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego

w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: info@konferencja-2016.pl lub telefonicznie 668 009 711