Przejdź do komentarzy

Weź udział w konferencji!

Szanowni Państwo,
zapraszamy na konferencję pn.: „Regionalny Program Operacyjny–Lubuskie 2020 – Impuls do rozwoju”, która odbędzie się 16 lutego 2017 r., w godzinach 10:30 - 14:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Konferencja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPO-L2020, w tym przede wszystkim do lubuskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w 2017 roku, stan realizacji programu, harmonogram naborów oraz przykłady dobrych praktyk w wykorzystywaniu funduszy unijnych.

Zgłoszenie udziału można dokonać na adres e-mail: info@rpo.lubuskie.pl lub pod numerem telefonu 68 45 65 521.

Agenda konferencji