Webinarium: Środki trwałe w projektach współfinansowanych z RPO L2020

PROGRAM:

Środek trwały w przepisach bilansowych i podatkowych

Amortyzacja i umorzenie środka trwałego

Ewidencja środków trwałych: zasady ewidencji syntetycznej, analitycznej i pozabilansowej

Dokumentowanie wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w projektach

Kwalifikowalność środków trwałych w RPO L2020

 

Zapisy on-line

 

Webinarium

12.06.2019 - 12.06.2019