Przejdź do komentarzy

VI edycja Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020, organizowanym przez urząd marszałkowski.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim.
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020

 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,

 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,

 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,

 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,

 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,

 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,

 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,

 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

 • ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

 • WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

 • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista –
  Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

 

Regulamin konkursu


Formularz zgłoszeniowy  


Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej