Przejdź do komentarzy

Trzy nabory wniosków w ramach Poddziałania 1.4.1 RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 24 maja 2016 roku podjął decyzję o ogłoszeniu trzech odrębnych naborów wniosków w czerwcu 2016 roku, na każdy z typów projektów oddzielnie w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT, z alokacją wynoszącą odpowiednio: dla Typu I Promocja gospodarcza regionu – 15 mln PLN, Typu II Ekspansja gospodarcza MŚP – 5 mln, Typu III Ekspansja gospodarcza MŚP – projekt grantowy – 10 mln PLN. Tym samym planowana alokacja łącznie wyniesie 30 mln PLN, czyli o 10 mln PLN więcej niż założono w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok.