Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 4.37 MB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego opublikowany został Komunikat nr 12/2017 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca  2017 r. Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym - Lubuskie 2020 - Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

 

Wersje archiwalne (1)

Załączniki (1)

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 

pdf 8.49 MB

Wersje archiwalne (20)