Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 4.42 MB
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO - Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy zmieniony dokument wraz z informacją nt. zmian w stosunku do obowiązującej wcześniej wersji.

Wersje archiwalne (2)

Załączniki (1)

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 

pdf 11.96 MB

Wersje archiwalne (63)