Przejdź do komentarzy

Szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenie organizowane 6 i 8 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze, poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzący szkolenie: Info Biz Tech z Warszawy.

Szkolenie gwarantuje:

  • zdobycie praktycznej wiedzy z udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanej ustawy,
  • umiejętność stosowania zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020.

 

Terminy spotkań:

6 czerwca 2017 Zielona Góra, ul. Chrobrego 1- 3 -5 , sala konferencyjna (035)

8 czerwca 2017  Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3 – 4, sala sesyjna

 

Weź udział :

link do formularza Zielona Góra

link do formularza Gorzów Wlkp

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników szkolenia wynosi 40 osób.

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119