Przejdź do komentarzy

Szkolenia z zakresu planowanych konkursów z Działań: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanych konkursów z Działań: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Gorzów Wlkp., 14 września 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro projektów

Zielona Góra, 15 września 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

 

Plan spotkań:

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00     Główne założenia do konkursu z Działania 6.4

11:00 - 12:00     Główne założenia do konkursu z Działania 8.3

12:00 - 12:15     Przerwa kawowa

12:15 - 12:45     Kwalifikowalność wydatków

                        Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:45 - 13:15     Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 251

 

Weź udział :

14 września Gorzów Wlkp.

15 września Zielona Góra