Przejdź do komentarzy

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wersja nr 12

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu. Korekta dotyczy wyłącznie kryteriów specyficznych dla Działań 5.1 Transport drogowy oraz 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej (załącznik nr 3).

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020 wersja nr 12

Załączniki Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020 wersja 12