Przejdź do komentarzy

Sukces w renegocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020!

9 marca 2018 r. odbyła się wideokonferencja z przedstawicielami Komisji Europejskiej dotycząca renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której przewodniczyła marszałek Elżbieta Anna Polak. Ze strony Komisji w spotkaniu udział wzięli m.in. Wolfgang Munch, Deputy Head of Unit – Poland oraz Krzysztof Wójcik, opiekun Województwa Lubuskiego w KE.

Spośród niemal 130 propozycji zmian RPO-L2020, które zostały zgłoszone w toku renegocjacji  RPO-L2020 w obszarze finansowania EFRR,  110 pozycji ostatecznie zostało zaopiniowane pozytywnie przez KE w toku wcześniejszych rozmów i korespondencji. Spotkanie dotyczyło ustaleń w 18 kwestiach problemowych, m.in. z obszaru infrastruktury społecznej, środowiska i kultury, gospodarki niskoemisyjnej oraz transportu. Konferencja okazała się sukcesem. Osiągnięto porozumienie w niemal wszystkich obszarach. Dwie kwestie pozostały do rozwiązania w trybie dalszych ustaleń roboczych i współpracy pomiędzy IZ RPO-L2020 i KE.

Ze strony IZ RPO-L2020 w spotkaniu uczestniczyli również członek zarządu woj. lubuskiego Alicja Makarska oraz dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie RPO-L2020.