Przejdź do komentarzy

Sprawdzali swoją wiedzę o samorządzie i Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020

W sobotę, 19 marca 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbył się 60-minutowy test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stanowiący  II etap VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym. W teście wzięło udział 31 uczniów z tereny całego województwa.

Wyniki konkursu zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ogłoszone zostaną 23 marca 2016 r. na stronie internetowej www.lubuskie.pl


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Jego celem jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       
Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

 

Zakres tematyczny konkursu:
• Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
• szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
• historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
• sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
• budżet jednostek samorządu terytorialnego,
• polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
• prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
• województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
• działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.