Przejdź do komentarzy

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Przedstawiciele Banku Światowego pracują nad stworzeniem systemu innowacji o lokalnym, organicznym i nakierowanym na biznes charakterze.  Przeprowadzone badanie pozwoli na przedsiębiorcze odkrycie Województwa Lubuskiego, a dalszej perspektywie kierowanie środków do sektora badań i rozwoju.

30 lipca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie Wicemarszałka Bogdana Nowaka oraz przedstawicieli lubuskich Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu z przedstawicielami Banku Światowego. W spotkaniu udział wzięli również Dyrektorzy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska oraz Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Katarzyna Drożak Przedstawiono idee pilotażowego projektu prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, związanego z procesem przedsiębiorczego odkrywania w obszarze Inteligentnych Specjalizacji. Innowacje w biznesie mają za zadanie ożywić gospodarkę, a także pomóc rozwiązać problemy lokalne i globalne przy pomocy lokalnych pomysłów. Istotne jest, aby przedsiębiorcy stanowili ośrodek wsparcia na innowacyjności.

Inicjatywa realizowana przez Bank Światowy ma przyczynić się do zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w kreowanie innowacji i do dostosowania oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb przedsiębiorców. Pozwoli to na wypełnienie wymogów Komisji Europejskiej w zakresie tworzenia i wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym i regionalnym. Planowane działania mają mieć pozytywny wpływ na tworzenie dialogu między strefą biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną w Polsce.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wypracowane rekomendacje dla zapewnienia aktywnego i trwałego zaangażowania przedsiębiorców w tworzenie polityki innowacyjnej państwa i regionu. Rekomendacje powstaną w oparciu o wyniki wywiadów przeprowadzanych przez ekspertów Banku Światowego z przedsiębiorcami z naszego regionu. Poprzez pogłębione wywiady realizatorzy projektu chcą się dowiedzieć od innowacyjnych przedsiębiorców, jak naprawdę wyglądają ich potrzeby i ograniczenia dla wzrostu. Projekt realizowany przez Bank Światowy ma się przyczynić do zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w kreowaniu innowacji w regionie.

Lubuskie znalazło się w gronie pięciu wybranych do projektu regionów obok śląskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego.