Przejdź do komentarzy

Spotkania informacyjne z przedstawicielami ZIT-ów

W Zielonej Górze odbyły się spotkania informacyjne z przedstawicielami gorzowskiego i zielonogórskiego ZIT-u. Rozmowy w urzędzie marszałkowskim dotyczyły procesu kontraktacji oraz certyfikacji środków w ramach RPO-Lubuskie 2020. W spotkaniu uczestniczyła Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania dokonano przeglądu poszczególnych projektów, omawiając stan ich zaawansowania oraz planowania okresów przyszłych (w ujęciu kwartalnym 2017 i 2018 r.). Omówiono także techniczne aspekty związane z problemami beneficjentów, a dotyczące realizacji projektów i obsługi Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

Z uwagi na konieczność przyśpieszenia procesu certyfikacji środków ustalono, iż  beneficjenci w miarę możliwości będą dążyli do przyspieszenia realizacji poszczególnych projektów, a także dokonają przeglądu planowanych harmonogramów realizowanych inwestycji.

Dzisiejsze rozmowy otworzyły kilkudniowy cykl spotkań z beneficjentami RPO - Lubuskie 2020, którym będzie przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska. W kolejnych dniach planowane są m.in. spotkania z przedstawicielami szpitali w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.