Przejdź do komentarzy

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 3 sierpnia br. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.

Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 11.08.2015 r., godz. 900 – 1400
Formularz należy przesłać do 7 sierpnia 2015 r.

Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 13.08.2015 r., godz.  1000 – 1500
Formularz należy przesłać do 11 sierpnia 2015 r.

Agenda spotkania:
1. Regulamin konkursu – kluczowe zagadnienia/wymagania w kontekście ubiegania się o dofinansowanie.
2. System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – zagadnienia techniczne.
3. Zasada równości szans w perspektywie finansowej2014-2020.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl.
W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszeniowego w wyżej wskazanych terminach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, pokój 311, numer telefonu 68 456 56 04, adres e-mail efs@wup.zgora.pl. 

Formularz zgłoszeniowy. Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Zielona Góra., 11 sierpnia 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy. Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów. Gorzów Wlkp., 13 sierpnia 2015 r.