Przejdź do komentarzy

RPO – Lubuskie 2020 - ruszają kolejne konkursy

25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu do końca miesiąca 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony zostanie także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 września br.

 

Najbliższe konkursy:

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 mln zł

Typy projektów:

- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego;

- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych;

- Inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego;

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

 

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 mln zł

Typy projektów:

- tworzenie podmiotów integracji społeczno-zawodowej, m.in CIS, KIS;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwane i testowanie długookresowych źródeł finansowania

 podmiotów integracji społecznej.

 

 7.4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 13 mln zł

Typy projektów:

- tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej.

 

 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 10 mln zł

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

 

 8.1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 2,8 mln zł

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

 

 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 5 mln zł

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

 

8.2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 21,8 mln zł

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

 

Zobacz ogłoszenia konkursów