Przejdź do komentarzy

RPO-Lubuskie 2020 – przyśpieszamy!

Dnia 19 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się robocze spotkanie dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Inicjatorem oraz prowadzącą spotkanie była Pani Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkania było omówienie możliwości przyspieszenia wdrażania RPO – Lubuskie 2020 w zakresie wyboru projektów do dofinansowania, podpisywania umów z beneficjentami, zatwierdzania wniosków o płatność oraz przeprowadzania kontroli projektów.

W ramach RPO – Lubuskie 2020 podpisano 674 umowy na kwotę dofinansowania UE 2,2 mld zł, co stanowi ponad 56 % alokacji Programu. W zakresie kontraktacji województwo lubuskie plasuje się na 4 miejscu spośród 16 regionów.

Dotychczas w ramach RPO – L2020 zacertyfikowano wydatki do Komisji Europejskiej na łączną kwotę 585 mln zł co stanowi 13 % finansowania ogółem. W zakresie certyfikacji województwo lubuskie plasuje się na 6 miejscu spośród 16 regionów.