Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania, prezentujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Lista wybranych projektów