Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17

Szanowni Państwo,

w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17 oraz przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwały z dnia 08.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/17, poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów

Skład KOP