Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem konkursu Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 informujemy, że żaden z wnioskowanych projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu zostaną przekazane projektodawcom pocztą tradycyjną w najbliższym czasie.