Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, w dniu 12 lipca 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.04.02-08-0001/16-00 z Miastem Zielona Góra / Centrum Integracji Społecznej mającym siedzibę w Zielonej Górze, ul. Stanisława Staszica 4. Wartość projektu wynosi 13 369 083,49 zł., w tym wartość dofinansowania 10 000 635,19 zł.