Przejdź do komentarzy

Rozstrzygnięcie dwóch konkursów: RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 oraz RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,
 
W dniu 25.10.2016r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął dwa konkursy: RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16 oraz RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16.
W związku z powyższym przekazujemy w załączeniu listy projektów wybranych do dofinansowania. Projektodawcy zostaną poinformowani w odrębnych pismach wysłanych drogą tradycyjną.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.06.00-IZ.00-08-K01/16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K01/16