Przejdź do komentarzy

Rekrutacja na misję gospodarczą do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich połączona z udziałem w Dorocznym Forum Inwestycyjnym AIM w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 8-12 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 ogłasza rekrutację uczestników misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 8-12 kwietnia 2018 r. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”

Termin rekrutacji: do 31 stycznia 2018r.

Serdecznie zapraszamy firmy z województwa lubuskiego do udziału w misji gospodarczej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 8-12 kwietnia 2018 r. Misji towarzyszy uczestnictwo w Dorocznym Forum Inwestycyjnym - Annual Investment Meeting (AIM) Dubaj) w dniach 8-12 kwietnia 2018 r , które zalicza się do najważniejszych wydarzeń branży inwestycyjnej na świecie.

Doroczne Forum Inwestycyjne AIM Dubaj 2018 to wydarzenie, które na stałe wpisało się do kalendarza inwestorów z całego świata.

Przyciąga ono przedsiębiorców oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych z Azji, Europy, Afryki oraz Ameryki Północnej, którzy poszukują nowych obszarów inwestycyjnych.

Forum organizowane jest pod patronatem władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z różnych branż: z kategorii MŚP. W rekrutacji mogą uczestniczyć również przedstawiciele „młodych firm” (start-upów) posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa (szczegóły w regulaminie).

Wszyscy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt to ok. 2 500,00zł netto.

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail coie@lubuskie.pl skanu Formularza Zgłoszeniowego (zał. nr 1) wraz z załącznikami. Wersję papierową należy przesłać po potwierdzeniu udziału w misji.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w załączonym REGULAMINIE REKRUTACJI

http://lubuskie.pl/misje-zagraniczne/ .


Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawcy technicznego (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail coie@lubuskie.pl lub telefonicznie 68 45 65 268, 68 45 65 462.

 

Paczka załączników dla rekrutacji