Przejdź do komentarzy

Przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków w ramach Osi 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 września 2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu terminu rozpoczęcia naboru wniosków zaplanowanego w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016, z października na listopad br., w ramach Osi 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

W związku z powyższym, ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.5, nastąpi w miesiącu październiku, natomiast nabór wniosków rozpocznie się od listopada 2016 roku.