Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia dla konkursów RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo!

 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 28.09.2016 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia dla konkursów RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16.

Przesunięcie terminu podyktowane było przedłużającą się procedurą negocjacyjną.

Wymieniony powyżej czynnik spowodował, iż prace Komisji Oceny Projektów nie mogą zostać zakończone w pierwotnym terminie, co automatycznie spowodowało przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursów.

W Regulaminach konkursowych: RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 i RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 orientacyjną datę rozstrzygnięcia konkursów wskazano 30 września 2016 r., jednakże w w/w przyczyn IZ RPO - Lubuskie 2020dokonała zmiany w/w terminu na 4 października 2016 r.