Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, RPO - L2020.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zaplanowany w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2017, konkurs w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, na kwotę ok. 24 000 000,00 zł, którego nabór zaplanowano od 31 maja do 30 czerwca 2017 roku, zostanie ogłoszony w czerwcu br., z naborem wniosków od 31 lipca do 11 sierpnia br. Ostateczna wartość konkursu będzie uzależniona od kursu euro aktualnego na miesiąc ogłoszenia naboru.