Przejdź do komentarzy

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z trwającą oceną wniosków, ogłoszonego w listopadzie 2016 r. konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16, z terminem naboru wniosków od 30 września do 30 listopada 2016 r. w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, na kwotę 30 000 000,00 zł, w dniu 17 maja 2017 roku Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przesunięciu konkursu, który zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2017 rok, zaplanowano w terminie 16 - 29 czerwca 2017 roku, do czasu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.04.04.01-IZ.00-08-K01/16.