Przejdź do komentarzy

Przesunięcie na wrzesień br. terminu ogłoszenia konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, RPO – L2020

Szanowni Państwo!

            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 maja 2017 roku, Zarząd Województwa Lubuskiego, na prośbę Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Zielonej Góry (IP), podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach, Poddziałanie 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra, Typ I Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem na 2017 rok, w czerwcu br., na kwotę 5 100 000,00 zł.

            IP wniosek uzasadniła faktem, iż gminy wchodzące w skład ZIT są na etapie zamówień dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki w ramach konkursu Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 i nie uzyskają do końca czerwca br. gotowości aplikacyjnej.

            Wobec powyższego, przedmiotowy konkurs zostanie ogłoszony na koniec sierpnia br., z terminem naboru wniosków od 25 września do 2 października 2017 roku.

Ostateczna kwota naboru dla Poddziałania 3.3.3 będzie uzależniona od kursu euro, aktualnego na miesiąc poprzedzający ogłoszenie konkursu.