Przejdź do komentarzy

Przedłużenie terminu zgłaszania uwag do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Szanowni Państwo!

Podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego zapisów Programu Rozwoju Transportu Województwa lubuskiego, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2016 r., zgłoszono wniosek o przedłużenie procesu debaty publicznej nad dokumentem. W związku z czym Zarząd Województwa Lubuskiego, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wydłużeniu konsultacji do 21 stycznia 2016 r.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, na adres e-mail: t.przybyla@lubuskie.pl

Projekt PRT WL wraz z formularzem są dostępne poniżej.

PRT WL

Formularz zgłaszania uwag

Ponadto załączamy materiały ze spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w dniu 13 stycznia 2016 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 14 stycznia 2016 r. w Zielonej Górze.

Transport w RPO-L2020

Założenia Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego