Przejdź do komentarzy

Przedłużenie terminu rozstrzygnięccia konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15

Szanowni Państwo!

 W związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 27 lipca 2016 r. stanowiska dot. przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, dot. Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie samozatrudnienia, na dzień 23 sierpnia 2016 r.