Przejdź do komentarzy

Przedłużenie oceny formalnej w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17

Nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 zakończył się 29 września 2017 roku. Na Konkursu złożono 34 wnioski. Ocena formalna powinna zakończyć się w terminie 60 dni od zakończenia naboru wniosków, czyli 28 listopada 2017 r.

W związku z przedłużającym się terminem odbierania przez Wnioskodawców pism dot. błędów formalnych oraz dużą ilością oczywistych omyłek popełnianych w poprawianych wnioskach, termin oceny formalnej ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia oceny formalnej zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.