Przejdź do komentarzy

Prawo Zamówień Publicznych - szkolenia

6 czerwca w Zielonej Górze i 8 czewca w Gorzowie odbyły się szkolenia Prawo Zamówień Publicznych i zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Wydarzenia były  zorganizowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Wojwództwa Lubuskiego.

Szkolenia prowadziła firma Info Biz Tech z Warszawy. Podczas spotkań uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę z udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanej ustawy, stosowania zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020. Omówiony został aktualny stan prawny wraz z planowanymi zmianami dotyczącymi zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych. W szkoleniach wzięło udział 80 osób.