Przejdź do komentarzy

Ostateczna lista projektów dofinansowanych ramach Poddziałania 1.5.1 – Rozwój sektora MŚP

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż dofinansowanie o łącznej wartości 144 mln zł otrzyma 67 firm, które w wyniku oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej spełniły wszystkie kryteria dopuszczające oraz uzyskały minimum 50 punktów.

W konkursie złożonych zostało 309 projektów. Pozytywną ocenę otrzymało 138. Dofinansowanie w wysokości 71,1 mln zł (alokacja 80 mln zł) 26 z nich. W ramach procedury odwoławczej wpłynęło 137 protestów, część z nich uwzględniono co spowodowało zmiany na liście rankingowej. Pułap 51,5 punktów przekroczyło kolejne 20 wniosków. Uchwałą z dnia 18 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu kwotę 24,3 mln zł. Ostatecznie  uchwałą z dnia 25 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o kolejnym zwiększeniu alokacji w ramach Konkursu o kwotę 39,7 mln zł i wybraniu do dofinansowania kolejnych 21 projektów zgodnie z listą rankingową. Tym samym dofinansowanie otrzymają projekty, które w wyniku oceny merytorycznej oraz procedury odwoławczej spełniły wszystkie kryteria dopuszczające (horyzontalne i specyficzne) oraz uzyskały minimum 50 punktów (na 56 pkt. możliwych do zdobycia). Całkowita wartość wszystkich 67 projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu wynosi 370,8 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wynosi 144 mln zł.