Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie 10 konkursów w ramach RPO-Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza następujące konkursy:

 

 

  1. Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 1.1 Badania i innowacje;
  2. Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości;
  3. Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne;
  4. Nr RPLB.04.01.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom;
  5. Nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra;
  6. Nr RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski;
  7. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT;
  8. Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski;
  9. Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych;
  10. Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków” oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl