Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie o konkursie otwartym LRPO/1.1/1/2015 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 25 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 4, art. 28 ust. 1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (IZ LRPO) w dniu 19 listopada 2015 r. o godz. 8.00 ogłasza konkurs otwarty Nr LRPO/1.1/1/2015 w ramach Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu, Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie, kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 23 – Drogi regionalne/lokalne w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.lrpo.lubuskie.pl.