Przejdź do komentarzy

Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp., Typ I., RPO - L2020

Na wniosek Instytucji Pośredniczącej ZIT MOF Gorzowa Wlkp., w dniu 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru dla Poddziałania 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzów Wlkp., Typ I. Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, na kwotę 5 600 000,00 zł. Ogłoszenie konkursu nastąpi w październiku br., z terminem naboru wniosków od 30 listopada do 8 grudnia 2017 r.