Przejdź do komentarzy

O wsparciu Lokalnych Grup Działania

W dniu 9 grudnia br. w sali konferencyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane dla Lokalnych Grup Działania Województwa Lubuskiego, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Udział w spotkaniu wzięła również Pani Alicja Makarska - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Pani Sylwia Pędzińska - Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Pani Monika Zielińska - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Pan Arkadiusz Dąbrowski - Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród tematów rozmów poruszane były kwestie dotyczące możliwości aplikowania o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Programów krajowych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy też Programów Współpracy Transgranicznej.