Przejdź do komentarzy

O stanie wdrażania lubuskich ZITów

25 stycznia 2018 r. w siedzibie departamentów unijnych przy ul. Chrobrego wicemarszałek Romuald Gawlik oraz członek zarządu Alicja Makarska spotkali się z przedstawicielami ZIT MOF Zielona Góra oraz ZIT MOF Gorzów Wlkp. Celem spotkania było omówienie stanu wdrażania projektów oraz podjęcie zintensyfikowanych działań na rzecz sprawniejszego wykorzystywania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Podczas rozmów dokonano przeglądu poszczególnych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sugestie oraz uwagi pojawiające się podczas spotkania miały charakter usprawniający współpracę. Dokonano przeglądu poszczególnych projektów omawiając stan zaawansowania ich realizacji oraz planowania okresów przyszłych, jak również analizy projektów pod kątem zrealizowania zakładanego poziomu certyfikacji, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych.

Istotną kwestią mającą wpływ na ewentualne przesunięcia w realizacji projektów są procedury związane z wyłonienie wykonawców zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz z wysokością składanych ofert, które bardzo często przewyższają budżety projektów.

Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk zapewnił, że wymaganie związane z rozliczeniem zakontraktowanych środków ZIT MOF Zielona Góra na poziomie 60 proc. zostanie osiągnięte, a większość prac prowadzonych w projektach zakończą się we wrześniu 2018 roku.
Podczas spotkania poruszono kwestię mogącą usprawnić rozliczanie wskaźników Ram Wykonania.

Kolejne spotkania członków zarządu z przedstawicielami ZIT MF Zielona Góra oraz ZIT MOF Gorzów Wlkp. ustalono na 19 kwietnia br. Wicemarszałek Romuald Gawlik dokonał podsumowania oraz serdecznie podziękował za spotkanie. W spotkaniu uczestniczył również Rzecznik Funduszy Europejskich, Radosław Wróblewski.