Przejdź do komentarzy

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w dniu 20 listopada 2015 r. (załącznik nr 3).

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2015 r.

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 z dnia 25 listopada 2015 r.