Przejdź do komentarzy

Możliwość zaangażowania w projekt inwestycyjny jednocześnie wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz dofinansowania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI)

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju w zakresie łączenia wsparcia z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) z dofinansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).

W przypadku niżej wymienionych kategorii projektów należy zastosować różne podejścia:

  1. Projekty nie objęte pomocą publiczną i nie generujące dochodu - zaangażowanie EFIS w projekt powoduje zmniejszenie poziomu kosztów kwalifikowalnych projektu o kwotę odpowiadającą kwocie wsparcia z EFIS.
  2. Projekty objęte pomocą publiczną - gdzie promotor projektu może oczekiwać uzyskania pomocy publicznej w pełnym wymiarze, bez uwzględnienia pomniejszenia z tytułu zaangażowania EFIS.
  3. Projekty generujące dochód - w tym przypadku możliwe jest zastosowanie dwóch rozwiązań opisywanych w załączonym materiale.

 

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju w przedmiotowym zakresie [PDF]