Przejdź do komentarzy

 Województwo lubuskie uplasowało się na drugim miejscu – tuż za województwem pomorskim – pod względem kontraktacji Regionalnego Programu Operacyjnego. –  Wspólnym interesem całego regionu jest nie tylko szybka kontraktacja, ale przede wszystkim mądra. Bo to od tych projektów zależy przyszłość lubuskiego biznesu, nauki i nas wszystkich. Ten sukces to efekt wspólnego działania – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

O wysokim miejscu naszego regionu można przeczytać m.in. w Serwisie Samorządowym PAP

Zestawienie wielkości zakontraktowanych środków RPO w poszczególnych regionach  w stosunku do alokacji.

Dane wg stanu na 30 marca 2017 r.

 

 

Województwo

% alokacji

pomorskie

45,0%

lubuskie

32,1%

wielkopolskie

31,1%

opolskie

30,9%

śląskie

24,7%

łódzkie

24,4%

dolnośląskie

23,8%

lubelskie

21,1%

podkarpackie

21,1%

mazowieckie

18,6%

zachodniopomorskie

18,3%

małopolskie

16,7%

podlaskie

16,4%

warmińsko-mazurskie

10,1%

świętokrzyskie

7,4%

kujawsko-pomorskie

6,6%

Razem

21,8%