Przejdź do komentarzy

Lubuski Filar 2020 – przetarg na Pośredników

 28 lipca br. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił przetarg nieograniczony na wybór Wykonawców, tzw. Pośredników Finansowych, którzy świadczyć będą zadanie polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentami Finansowymi - „Mała Pożyczka” oraz „Duża Pożyczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dla RPO-L2020 dedykowane jest odniesienie Lubuski Filar 2020. Jest to nazwa, pod którą właśnie będą funkcjonować instrumenty zwrotne

Udzielane w ramach RPO-L2020 pożyczki mają przyczynić się do bezpośredniego wsparcia działalności mikro, małych  i średnich przedsiębiorców  na każdym etapie ich działalności, w tym również na wczesnym etapie ich funkcjonowania na rynku. Umożliwi podniesienie jakości oferty MŚP oraz zwiększy portfel oferowanych przez przedsiębiorców produktów i usług. Wartością dodaną w ramach planowanego wsparcia będzie podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy.

Link do informacji o przetargu ogłoszonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego