Przejdź do komentarzy

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania złożonych w konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K02/17 Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów otwartego w dniu 06 marca 2018 roku, oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

 Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPLB.07.05.00-IZ.00-00-08-K01/17
 Skład KOP