Przejdź do komentarzy

Lista kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna RPO - Lubuskie 2020

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 stycznia 2016 r.
zatwierdził listę kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działań 3.2 Efektywność energetyczna oraz 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów na ekspertów.

Lista kandydatów na ekspertów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działań 3.2 Efektywność energetyczna oraz 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020