Przejdź do komentarzy

Liczba wniosków jakie wpłynęły na konkurs nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15

W związku z zakończeniem naboru wniosków w ramach konkursu nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/15, informujemy, że do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wpłynęło 5 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinasowania 3 998 346,28 zł.