Przejdź do komentarzy

Konkurs Fotograficzny MŁODZI ON-LIFE Lubuskie inwestuje w przyszłość

 Zrób selfie z inwestycja unijną w tle i wygraj najnowszego iPhone !!!

W ramach kampanii Młodzi On-Life  Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs pn.: Młodzi On-Life - „Lubuskie inwestuje w przyszłość”, którego przedmiotem jest promocja inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych na terenie naszego województwa, widzianych oczami młodych Lubuszan. Jest to działanie informacyjno-promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz kampanii Młodzi On-Life, którego celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat działań realizowanych i finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Konkurs polega na wykonaniu „selfie” na tle inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych w województwie lubuskim z uwzględnieniem hasła: Młodzi On-Life (forma prezentacji hasła jest dowolna i zależna od pomysłów autora). Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, na której tle zostało zrobione zdjęcie należy zamieścić
w formularzu zgłoszeniowym.

 

Nagrodami w konkursie są:

  1. nagroda 1 – IPhone 7.,
  2. nagroda 2 – IPhone 6. S Plus,
  3. nagroda 3 – IPhone 6. S

Ponadto nagrodzimy gadżetami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 autorów najciekawszych  zdjęć.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • dostarczenie / udostępnienie zdjęcia i zgłoszenia, zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu;
  • minimalna rozdzielczość zgłaszanych do konkursu zdjęć wynosi 1600x1200 pixeli, rozmiar przesłanego pojedynczego zdjęcia nie może przekroczyć 5 MB;
  • dostarczenie / wysłanie zdjęcia zapisanego w formacie JPG lub TIF na płycie CD lub DVD oraz oryginał zgłoszenia (z podpisem) na adres korespondencyjny Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra

z dopiskiem:

Młodzi On-Life - „Lubuskie inwestuje w przyszłość”

 

i drogą elektroniczną (zdjęcia oraz skan zgłoszenia) na adres: info@rpo.lubuskie.pl

 

  • zgłoszenia mogą być nadsyłane w terminie do 11.12.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15.12.2016 r.

Znajdź nas na www.facebook.com/Młodzi-On-life-890827097714347/

Do pobrania: Regulamin Konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, formularzem zgłoszeniowym dla nieletnich.